• NGC 6894 planetáris köd

 • 2017. december 1.
 • A készítés éjszakáján, még július végén, böngésztem a SkySafari és a nyomtatott csillagtérképet, és a kijelölt célterület környékén többször is ebbe az alapvetően kis méretű planetáris ködbe buktam bele úgymond. Mérete katalógusok alapján alég kicsi, 0.7 ívperc, mérete még kisebb mint a sokszor fotózott, és vizuálisan is érdekes célpont, a Gyűrűs köd a Lyra csillagképben. Attól még azért ksiebb is. Gondoltam, megnézem mit hoztak ki ebből a ködből földi távcsövekkel fotós kollégák, keresgéltem weben keskenysávos képeket. Azonnal feltűnt, hogy e körül a planetáris köd körül van valami szokatlan, egy elnyúlt sávos hidrogén alkotta emissziós terület. Míg a cél kiválasztásával bajlódtam, a távcső és a kamera már el is érte üzemi hőfokát, gondoltam a H-alfa szűrőt a kamera elé tekerve, csinálok egy tesztet, mi is látszik ebből a struktúrából. Látva az erősen binnelt fél perces képen a halványan, de kiterjedten mutatkozó, talán szokatlan jelenséget, már eldőlt, ez lesz az este célpontja.

 • A Lyra Gyűrűs ködje - LINK - is egy keskenysáv bikolor technikával jól felbontható kisebb planetáris köd, de a H-alfa próba expón láttam, hogy az NGC 6894-ben is lesznek szép morfológiai részletek, nekem talán egy kicsit még hasonlít is az M97-re, a Bagoly ködre - LINK -. A Bagoly köd mérete mondjuk nagyobb, 3 ívperc körüli, de webes és a saját képeken is láttam, hogy ennél a kis ködnél is éles morfológiai különbségek megfogható részleteket adnak.

 • Az, hogy keskenysávú Ha és OIII szűrőkkel bikolor kép fog készülni, az nem volt kérdés, de bevillant, hogy itt egy alkalmas objektum, összevethetném a bikolor hamisszínes paletta objektum és csillagmező képeit a valós RGB képekkel. Eldőlt tehát, készül először egy RGB színszűrős sorozat, majd a szokásosnál kevesebb, de teljes kidogozhatóságot adó L szűrős sorozat.

 • NGC 6894
  Cygnus
  Látszó méret:0.7 ívperc
  Távolság:5400 fényév
  Optika:458/1900 asztrográf
  Kamera:Atik 11000 mono CCD
  Szűrők:Baader LRGB
  Expóidő:1.25 óra
  Egyéb eszközök:Fornax100-MC3, TS 2.5 Wynne, Atik EFW-2, StarLight X2, TS 9mm OAG
  Készült:2017-07-29
  Helyszín:Kiskunfélegyháza
 • A planetáris köd eléggé fényes, így csak 8db 6 perces L, 3-3db 3 perces RGB szűrős képet készítettem. A csillagmező B-v színindexe alapján futtatott fotometriai kalibrálás, és egyben háttér normalizálás elég érdekes színi eredményt adott. Városból fotózásnál nem kell bemutatni különösebben, a képet elég komoly fényszenny és afféle bevilágítás grádiensek, színi eltolódások zavarják. Elsőként ezt kell eltűntetni, óvatos és pontos pontokkal a hátteret kijelölve, a feldolgozó szoftver egy szintetikus színtérképének levonásával. Ezután következik a kalibráció, hogy kimért, katalogizált csillagszínek alapján a teljes képet a megfelelően korrekt fehéregyensúly értékhez minél jobban közelítsük. Ennél a területnél szokatlan háttérszíneket, átmeneteteket is kaptam, elsőre furcsa volt, de végül is el kell fogadni a korrekt kalibrálást. A háttér grádiens korerkcióját tudtam, hogy pontosan végeztem el, ez egy ilyen terület, halványan megjelentek a porködök. Rövid összexpó időnél - mint most itt is - nem látszik bennük morfológia, csak a háttér színeinek alig észrevehető változásai.

 • Az LRGB képet, zaj ide vagy oda, teljes méretben dolgoztam ki, későbbi bikolor összevetéshez most nem a szépségre hajaztam. Már ezen a képen is látszik halványan a hidrogén emissziós terület a köd mellett, de ezt igazán csak keskenysáv szűrős technikával lehet megmutatni, tanulmányozni.

 • Hamisszínes bikolor Ha-OIII emissziós kompozit
  Szűrők:Baader Ha, OIII
  Expóidő:5 óra
  Készült:2017-07-29 és 31.
 • A kép 12 db H-alfa, és 8 db OIII keskenysáv szűrős, darabonként 15 perces expozícióból készült. Hogy a hamisszínes csillagmező ne legyen zavaróan szaturált, az RGB képről emeltem át színeiket.

 • Az egy oldalra nyúló hidrogén emisszió itt már sokkal határozottabban látszik. A sávos morfológiát az intersztelláris mágneses mező (ISM) hozza létre, a mágneses mezőben a planetáris köd központi csillaga ionizálja ezt, jobban mondva a mágneses mező által torlódó és ritkuló galaktikus gáz ködöt. Az már csak saját gondolatom, hoyg valószínűleg a planetáris köd hidrogén anyagából is kerülhetett bőséggel arra a területre, az ISM a mágneses erővonalak mentén logikus, hogy hajtott ki oda a külső regiókból, az első héjakból, ráadásul a mágneses térben maga a planetráris köd is elmozdulhatott. A sávos morfológia iránya párhuzamos a galaxisunk síkjával, például az ehhez hasonló planetáris ködöket és sávos halójukat használják a szakcsillagászok az ISM vizsgálatára. 

 • Az előző HaOIII bikolor kép HDR-el dolgozott változata
 • Az előző képen látható, hogy maga a planetáris köd olyan fényes, hogy ha ennyire ki kell húzni a képet, a közepe szinte fehérre ég be. Ezt lehet ellensúlyozni, szintent tartani maszkolt kihúzással, vagy kihúzás közben HDR technikával. Számomra az előző kép az igazán szép, nem szeretem a féynesség értékeket szelektíven széthúzni, de ez a kép talán populáriabb, jobban látszanak benne egyszerre a részletek nyomai, illetve az ISM által tépázott hidrogén sávos alakú haló.

 • LRGB 3-szoros nagyításban
 • A fent látható képek nagyításai következnek. Ha már maga az objektum kis méretű még egy 1805mm-es fókuszú távcső látómezejében is, a digitális technika drizzle algoritmusát használhatjuk utólagos méretnövelésre. Ez a kép inkább csak érdekességképpen készült, magát a planetáris köd RGB színes képen látható részleteit hívatott közelebbről megmutatni. Mivel az RGB anyag 2x binnelt felvételekből áll, így a csillagmezőn felfedezhető ennek az ahhoz képest már túlnagyításnak a nyoma, de inkább a ködöt ajánlom nézegetni. A képen extra utólagos élesség állítás nincs, a 0.7 ívperc átmérőjű ködben csodás részletek láthatóak. Nekem ebben az tetszik leginkább, hogy érződik a gömb alakzat, a finom afféle vattás gázfelhők alkotta labda.

 • A drizzle eljárás során az eredetileg közel 1 ívmásodperc/pixeles felbontást tovább növelhetjük úgy, hogy a kellően expók között elmozgatott képeket digitális eljárással egyre finomabb, szintén elforgatott, sűrűbb felbontású pixelrácsra helyezzük. Miután ezt konvertáltuk, és a forgatott képeket egymásra helyezzük és átlagoljuk, PSF alapú dekonvolúció segítségével rendszerbeni felbontástól finomabb részleteket kaphatunk.

 • 3-szoros nagyításban a Ha-OIII bikolor kép
 • Fenti eredeti felbontású kéepken is jól látszik a planetáris ködöt körülvevő OIII emissziós külső burok, de ezen a nagyított képen látszik csak igazán. Az RGB képhez képest a bikolor technika keskenysávú konpozit kép jobb kontrasztja révén mélyebben, részletesebben láthatunk bele a planetáris ködbe. A különféle héjak és anyagáramlások szépen látszanak ezen a képen. Ne felejtsük el, egy 0.7 ívperc méretű planetáris ködöt látunk, a belül látható anyagáramlások vonalai tisztán kivehetőek. A csillagmező színeit itt nem cseréltem le az RGB képen lévőkre. A szintetikus G csatorna sikeres előálíltásának egy jele, hogy a csillagmező nem lett színben nagyon torzult.

 • Vessük össze az RGB csillagszínre kalibrált 3x nagyított képet ezzel a 3x nagyított bikolor hamisszínes képpel. Nem várhatjuk el, hogy a csillagszínek megegyezzenek a két képen, de azért talán annyit megállapíthatunk, hogy a bikolro képen lévő csillagszínek hasonlítanak színi jellegükben a valós csillagszínekre, az RGB képen láthatóakra. A kékes színképű csillagok kékesek, a sárgásak sárgák a bikolor képen is.

 • Eredeti méretben a sztekkelt H-alfa kép kivágása
 • Ezt a szürkeskálás képet csak annak bemutatására tettem ide, ezen látszódnak legjobban az eredeti fényesség arányok mellett az ISM keltette hullámok a legjobban. Figyelmesen nézve a képet, a planetáris ködtől jobbra lefelé látható hullámfrontok a dominánsak, de a planetáris köd ellentétes oldalán is jelen van egy határozottabb vonal.

 • Felére csökkentett méretben a teljes LM-s H-alfa kép
 • Ezen a képen látszik, hogy a látómezőből mekkora kivágással készültek a fenti képek. A bal oldalon fent látható felfénylés úgy gondolom csak vinyettációs és/vagy grádiens maradéka, de a kép többi részén a hidrogén emissziójának halványabb vagy fényesebb átmenetei jól követhetőek.

 • Nagyobb látómezőben a planetáris köd környezete - LRGB
  Szűrők:LRGB
  Expóidő:1.25 óra
 • Erre a képre nézve nekem egy nagylátómezős kép hangulata ugrik be elsőre. Ne feledjük, hogy ez éppen nem az, 1,8 méteres fókusztávon készült. Itt már jól látható a területet uraló porködök sokasága. Talán éppen ez, a porködök intenzitásának kis változásai teszik ezt a képet hasonlóvá a rövid vagy rövidebb fókuszon készült képek hangulatához, általános morfológiájához.

 • A sorozat lehetne talán több különálló asztrofotó is. A két nyári éjszaka alatt gyűjtött alapanyagból nagyon élveztem a kidolgozást, még ha kcisit későn is került ez is elő. A képek között sokféle látómezőben látjuk ezt az érdekes planetáris ködöt, az ISM által irányított hidrogén halót, számomra mégis a nagyítások közül az utolsó, az RGB valós színes teljes látómezős kép lett a legszebb, a kedvenc.

Vissza